SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI.

Concursul este organizat şi desfăşurat de Transylvania International Music and Art Festival.

Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public prin vizitarea site-ului www.timaf.ro. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de eventuale modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe www.timaf.ro.

 

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat şi deschis pentru publicul de pe întreg teritoriul Romaniei, dar și din afara țării.

 

SECŢIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

Concursul va fi lansat la data de 21 august 2013 şi va dura până la data de 13 Octombrie 2013. Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

Participanţii la concurs trebuie să urmeze pașii conform domeniului artistic preferat:

  1. Muzică

–          Cei interesați trebuie să acceseze pagina oficială de Facebook TiMAF și să posteze până pe 25 Septembrie 2013 un link către una din creațiile lor (creație proprie, reprezentație live, cover, mix), și mai apoi să trimită un mail pe adresa [email protected] în care să trimită datele de contact (mail și telefon), o scurtă descriere și linkuri către alte materiale audio (reprezentații live, videoclipuri, cover-uri, mixuri).

–          Postările trebuie să fie făcute publice pentru a putea fi luate în considerare.

–          Participanții înscriși vor fi contactați de organizatori pentru a primi detalii referitoare la pașii următori: fiecare concurent va fi repartizat pentru a-și prezenta actul artistic într-una din locațiile partenere festivalului.

–          Participanții selectați de către juriu vor în cursa pentru marele premiu al artelor în valoare de 3000$.

–          Departajarea concurenților va fi realizată în urma unui punctaj final care se va alcătui după următorul mecanism:

  • 10% like-uri pe Facebook la linkul de înscriere de pe pagina oficială TiMAF
  • 50% un juriu specializat
  • 40% publicul din cadrul evenimentului

–          Ocupantul locului 1 la secțiunea Muzică va intra în marea finală (Gala Finală TiMAF 2013) în cursa pentru marele premiu TiMAF de 3000$.

 

SECŢIUNEA 5. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA ŞI PRIMIREA PREMIILOR

Toţi câştigătorii conform celor menţionate în secţiunea 4, vor fi contactaţi conform informatiilor furnizate de aceştia în formularul de participare la concurs. De asemenea, numele lor va fi anunţat atât la finalizarea competițiilor cât și la gala mare, fiind ulterior postat și pe site. Dacă un participant care s-a calificat mai departe în concurs a furnizat date de contact eronate sau nu a furnizat deloc date de contact şi nu poate fi contactat într-un interval de 48 de ore de la anunţarea lui, înscrierea sa în concurs nu va fi considerată validă , urmând ca locul său să fie acordat următorului clasat. Premiile mari vor fi decernate la gala mare, care se va desfășura în 13 Octombrie 2013.

 

SECŢIUNEA 6. RESPONSABILITATE

Prin participarea la concurs, toti participanţii şi eventualii câştigatori sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală şi exclusivă a participanţilor şi eventualilor câştigători.

 

SECŢIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este deschis participării tuturor iubitorilor de artă  cu domiciliul/reședinţa atât în România, cât și în afara ei, cu excepţia membrilor juriului, precum şi a membrilor familiilor tuturor acestora (copii, fraţi/surori, soţ/ soţie).

Înmânarea premiilor va fi un eveniment public. Participarea la concurs constituie acordul ca numele câştigătorilor, fotografiile lor si materialele produse conform cerintelor să poată fi făcute publice şi utilizate gratuit în materiale audio, foto, şi video de catre organizatori. Câştigătorii tuturor premiilor sunt de acord să semneze o declaraţie scrisă cu acest efect aşa cum o cere organizatorul.

 

SECŢIUNEA 8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

În conformitate cu legislaţia în vigoare, organizatorul este obligat să facă publice numele câştigătorilor şi câştigurile acordate în cadrul acestui concurs. Lista câştigătorilor va fi afişata pe site-ul www.timaf.ro în conformitate cu prevederile Secțiunii 4 a prezentului Regulament oficial.

Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecţia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor/câstigătorilor la prezentul concurs şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare.

Participanţii la concurs, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie (art. 15).

Prin simpla participare la concurs şi trimiterea datelor personale la organizator, sau prin comunicarea datelor personale pe site-ul www.timaf.ro , participanţii sunt de acord ca datele lor sa intre în baza de date a organizatorului, să fie prelucrate şi folosite în viitor de organizator exclusiv pentru a informa participanţii cu privire la noi concursuri şi informaţii pe teme ştiinţifice şi care privesc demersurile organizatorului pentru promovarea artei și culturii.

La cererea în scris, a participanţilor, organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.

 

SECŢIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezentul concurs.

 

SECŢIUNEA 10. LITIGII

Eventualele litigii aparute între organizator şi participanţii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

 

SECŢIUNEA 11. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toţi accesand site-ul www.timaf.ro.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să trimiteţi un mail la [email protected], începând cu data de 25 august 2013.

Prin participarea la acest concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.